فرودگاه های آنتالیا

فرودگاه آدانا آنتالیا ترکیه

فرودگاه آدانا آنتالیا ترکیه یکی از فرودگاه های مهم ترکیه می باشد و پروازهای داخلی و خارجی زیادی از این فرودگاه انجام می شود. آدنا شهری زیباست و مرکز صنعت گردشگری ترکیه است و ۳۰ درصد از کل گردشگران خارجی ترکیه به این شهر وارد می‌شوند.

ادامه مطلب

فرودگاه اسپارتا آنتالیا ترکیه

فرودگاه اسپارتا آنتالیا ترکیه در شهر آنتالیا مهمترین مرکز توریستی ترکیه می باشد. طول ساحل های آنتالیا با در نظر گرفتن ناهمواری هایش 650 کیلومتر و طول مستقیمش 500کیلومتر می باشد، عمق دریا در بخش های غربی ساحل آنتالیا به خاطر شیب تند کوههای مشرف به این قسمت ها بیشتر می باشد.

ادامه مطلب